Teanga 29

2021-11-22

Call for Papers: TEANGA Volume 29

We invite the submission of original and unpublished papers (up to 6,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics Volume 29. 

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in 1979. Since 2016, it has been published as a bilingual, open-access, online academic journal, commencing with Volume 24 and is indexed in Scopus. The current editors are Jennifer Bruen, Lucía Pintado Gutiérrez, Siobhán ní Laoire and Inmaculada Gómez Soler. 

The deadline for submissions is February 28, 2022. Authors will be notified by June 1, 2022 of the preliminary review outcome. Submissions should be made at journal.iraal.ie, where detailed guidelines for manuscripts and proposals are available. All contributions will be reviewed on a double-blind basis before final review by the editors. Publication of the journal is scheduled for the IRAAL Annual Conference in 2022. Details about the conference will follow shortly. 

Subject material for the annual edition of TEANGA includes, but is not limited to, the following:

Applied Linguistics

Theoretical Linguistics

Pedagogy

CALL

Corpus Linguistics

Computational Linguistics

Historical Linguistics

Language Documentation

Terminology/ Lexicography

Morphology

Phonetics

Pragmatics

Psycholinguistics

Semantics

Sociolinguistics

Syntax

Language Teacher Training

Language Policy and Planning

 

Best Regards,

The Editors

Submission Timeline:

February 28, 2022: Submission of full papers at journal.iraal.ie 

November 2022: Publication of TEANGA 29

 

Gairm ar pháipéir: TEANGA, Eagrán 29

A Chomhghleacaithe, 

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 29.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ó 2016 (Eagrán 24) i leith, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi agus tá sí innéacsaithe i Scopus’. Is iad Jennifer Bruen, Lucía Pintado Gutiérrez, Siobhán ní Laoire and Inmaculada Gómez Soler na heagarthóirí reatha.

Is é 28 Feabhra, 2022 an spriocdháta d’aighneachtaí. Cuirfear toradh an réamhphróisis léirbhreithnithe in iúl d’údair faoi 1 Meitheamh, 2022. Ba chóir aighneachtaí a dhéanamh ag journal.iraal.ie agus tá treoracha mionsonraithe ar fáil ansin. Déanfar piarmheasúnú dall dúbailte ar gach alt sula ndéanann na heagarthóirí an measúnú deireanach ar an saothar. Tá sé i gceist an iris a fhoilsiú aimsir Chomhdháil Náisiúnta IRAAL i mí na Samhna 2022.

Cuirfear fáilte roimh ailt ar na hábhair seo a leanas, ach níltear teoranta dóibh:

Teangeolaíocht Fheidhmeach

Teangeolaíocht Theoiriciúil

Oideolaíocht

Foghlaim Ríomhchuidithe Teanga

Teangeolaíocht Chorpais

Ríomhtheangeolaíocht

Teangeolaíocht Stairiúil

Doiciméadú Teangacha

Foclóireacht/Téarmeolaíocht

Deilbhíocht

Foghraíocht

Pragmataic

Síctheangeolaíocht

Séimeantaic

Comhréir

Sochtheangeolaíocht

Oiliúint Múinteoirí Teanga

Beartas Teanga agus Pleanáil Teanga

 

Le gach dea-ghuí,

Na hEagarthóirí

 

Imlíne d’Aighneachtaí:

28 Feabhra 2022: Ailt iomlána a aighniú

Samhain 2022: Foilsiú TEANGA 29