[1]
Ní Chiaráin, N. 2020. Foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste agus teicneolaíocht na hurlabhra: Féidearthachtaí do theagasc/d’fhoghlaim na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and speech technology: Possibilities for the teaching and learning of Irish. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics. 27, (Nov. 2020), 79–97. DOI:https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.219.