[1]
Ní Dhiorbháin, A. 2020. Múineadh ábhar tríd an tríú teanga i mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a subject through a third language in Irish-medium primary schools. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics. 27, (Nov. 2020), 1–21. DOI:https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.484.