[1]
Ní Chlochasaigh, K., Ó Duibhir, P. and Shiel, G. 2018. Dearcthaí agus Cleachtais Ghairmiúla maidir le Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i nGaelscoileanna atá lonnaithe i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-medium Schools that are located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics. 25, (Nov. 2018), 74–98. DOI:https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.50.