[1]
Ní Dhiorbháin, A. 2018. Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh ar Ghnóthachtáil Mac Léinn ar Struchtúir Éagsúla sa Ghaeilge: The Effect of Explicit Instruction on Student Achievement on a Variety of Structures in Irish. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics. 25, (Nov. 2018), 99-120. DOI:https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.55.