(1)
Ní Chiaráin, N. Foghlaim ríomhchuidithe Teanga-Chliste Agus teicneolaíocht Na Hurlabhra: Féidearthachtaí Do theagasc/D’fhoghlaim Na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and Speech Technology: Possibilities for the Teaching and Learning of Irish. TEANGA 2020, 27, 79–97.