(1)
Ní Dhiorbháin, A. Múineadh ábhar tríd an tríú Teanga I Mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a Subject through a Third Language in Irish-Medium Primary Schools. TEANGA 2020, 27, 1–21.