(1)
Ní Chlochasaigh, K.; Ó Duibhir, P.; Shiel, G. Dearcthaí Agus Cleachtais Ghairmiúla Maidir Le Tionchar an Tumoideachais Ar Dhaltaí I NGaelscoileanna Atá Lonnaithe I GCeantair Faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna Agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in Relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-Medium Schools That Are Located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges. TEANGA 2018, 25, 74-98.