(1)
Ní Dhiorbháin, A. Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh Ar Ghnóthachtáil Mac Léinn Ar Struchtúir Éagsúla Sa Ghaeilge: The Effect of Explicit Instruction on Student Achievement on a Variety of Structures in Irish. TEANGA 2018, 25, 99-120.