(1)
Ó Ceallaigh, T. J. . Comhtháthú Ábhar Agus Teanga Le Cuidiú Teicneolaíochta San Ardoideachas (E-CÁTA): Eispéiris Mac Léinn Iarchéime : [Technology-Enhanced Content and Language Integration in Higher Education (E-ICLHE): Postgraduate Student Experiences]. TEANGA 2021, 28, 56-85.