(1)
Flynn, C. J.; Ó Duibhir, P.; Ní Thuairisg, L.; Ó Ciardubháin, C.; Uí Laighléis, G. Féiniúlacht Agus Inspreagadh I gcás Cúntóirí Teanga I Scoileanna Gaeltachta: [Identity and Motivation Among Language Assistants in Gaeltacht Schools]. TEANGA 2021, 28, 151-175.