Ní Chiaráin, N. (2020). Foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste agus teicneolaíocht na hurlabhra: Féidearthachtaí do theagasc/d’fhoghlaim na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and speech technology: Possibilities for the teaching and learning of Irish. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 27, 79–97. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.219