Ní Loinsigh, K., Ó Meachair, M., Ó Cleircín, G., Bhreathnach, Úna, & Ó Raghallaigh, B. (2022). Anailís Dhiacronach Chorpasbhunaithe ar Cheantair Theangeolaíocha na hÉireann [A Diachronic Corpus-based Analysis of Ireland’s Linguistic Regions]. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 29, 169–193. https://doi.org/10.35903/teanga.v29i.2564