Ní Dhiorbháin, A. (2020). Múineadh ábhar tríd an tríú teanga i mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a subject through a third language in Irish-medium primary schools. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 27, 1–21. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.484