Ní Chlochasaigh, K., Ó Duibhir, P., & Shiel, G. (2018). Dearcthaí agus Cleachtais Ghairmiúla maidir le Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i nGaelscoileanna atá lonnaithe i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-medium Schools that are located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 25, 74–98. https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.50