Ní Dhiorbháin, A. (2018). Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh ar Ghnóthachtáil Mac Léinn ar Struchtúir Éagsúla sa Ghaeilge: The Effect of Explicit Instruction on Student Achievement on a Variety of Structures in Irish. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 25, 99-120. https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.55