Flynn, C. J., Ó Duibhir, P., Ní Thuairisg, L., Ó Ciardubháin, C., & Uí Laighléis, G. (2021). Féiniúlacht agus Inspreagadh i gcás Cúntóirí Teanga i Scoileanna Gaeltachta: [Identity and Motivation among Language Assistants in Gaeltacht Schools]. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 28, 151–175. Retrieved from https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/728