Ní Chiaráin, Neasa. 2020. “Foghlaim ríomhchuidithe Teanga-Chliste Agus teicneolaíocht Na Hurlabhra: Féidearthachtaí Do theagasc/D’fhoghlaim Na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and Speech Technology: Possibilities for the Teaching and Learning of Irish”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics 27 (November):79–97. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.219.