Ní Dhiorbháin, Aisling. 2020. “Múineadh ábhar tríd an tríú Teanga I Mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a Subject through a Third Language in Irish-Medium Primary Schools”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics 27 (November):1–21. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.484.