Ní Chlochasaigh, Karen, Pádraig Ó Duibhir, and Gerry Shiel. 2018. “Dearcthaí Agus Cleachtais Ghairmiúla Maidir Le Tionchar an Tumoideachais Ar Dhaltaí I NGaelscoileanna Atá Lonnaithe I GCeantair Faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna Agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in Relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-Medium Schools That Are Located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics 25 (November):74-98. https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.50.