Ní Dhiorbháin, Aisling. 2018. “Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh Ar Ghnóthachtáil Mac Léinn Ar Struchtúir Éagsúla Sa Ghaeilge: The Effect of Explicit Instruction on Student Achievement on a Variety of Structures in Irish”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics 25 (November):99-120. https://doi.org/10.35903/teanga.v25i0.55.