Ní Chiaráin, N. (2020) “Foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste agus teicneolaíocht na hurlabhra: Féidearthachtaí do theagasc/d’fhoghlaim na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and speech technology: Possibilities for the teaching and learning of Irish”, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 27, pp. 79–97. doi: 10.35903/teanga.v27i.219.