Ní Chlochasaigh, K., Ó Duibhir, P. and Shiel, G. (2018) “Dearcthaí agus Cleachtais Ghairmiúla maidir le Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i nGaelscoileanna atá lonnaithe i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-medium Schools that are located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges”, TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 25, pp. 74–98. doi: 10.35903/teanga.v25i0.50.