[1]
N. Ní Chiaráin, “Foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste agus teicneolaíocht na hurlabhra: Féidearthachtaí do theagasc/d’fhoghlaim na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and speech technology: Possibilities for the teaching and learning of Irish”, TEANGA, vol. 27, pp. 79–97, Nov. 2020.