[1]
A. Ní Dhiorbháin, “Múineadh ábhar tríd an tríú teanga i mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a subject through a third language in Irish-medium primary schools”, TEANGA, vol. 27, pp. 1–21, Nov. 2020.