[1]
K. Ní Chlochasaigh, P. Ó Duibhir, and G. Shiel, “Dearcthaí agus Cleachtais Ghairmiúla maidir le Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i nGaelscoileanna atá lonnaithe i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-medium Schools that are located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges”, TEANGA, vol. 25, pp. 74–98, Nov. 2018.