[1]
A. Ní Dhiorbháin, “Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh ar Ghnóthachtáil Mac Léinn ar Struchtúir Éagsúla sa Ghaeilge: The Effect of Explicit Instruction on Student Achievement on a Variety of Structures in Irish”, TEANGA, vol. 25, pp. 99-120, Nov. 2018.