[1]
C. J. Flynn, P. Ó Duibhir, L. Ní Thuairisg, C. Ó Ciardubháin, and G. Uí Laighléis, “Féiniúlacht agus Inspreagadh i gcás Cúntóirí Teanga i Scoileanna Gaeltachta: [Identity and Motivation among Language Assistants in Gaeltacht Schools]”, TEANGA, vol. 28, pp. 151–175, Dec. 2021.