Ní Chiaráin, N. “Foghlaim ríomhchuidithe Teanga-Chliste Agus teicneolaíocht Na Hurlabhra: Féidearthachtaí Do theagasc/D’fhoghlaim Na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and Speech Technology: Possibilities for the Teaching and Learning of Irish”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, vol. 27, Nov. 2020, pp. 79–97, doi:10.35903/teanga.v27i.219.