Ní Dhiorbháin, A. “Múineadh ábhar tríd an tríú Teanga I Mbunscoileanna Lán-Ghaeilge: Teaching a Subject through a Third Language in Irish-Medium Primary Schools”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, vol. 27, Nov. 2020, pp. 1–21, doi:10.35903/teanga.v27i.484.