Ní Chlochasaigh, K., P. Ó Duibhir, and G. Shiel. “Dearcthaí Agus Cleachtais Ghairmiúla Maidir Le Tionchar an Tumoideachais Ar Dhaltaí I NGaelscoileanna Atá Lonnaithe I GCeantair Faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna Agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in Relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-Medium Schools That Are Located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, vol. 25, Nov. 2018, pp. 74-98, doi:10.35903/teanga.v25i0.50.