Ní Dhiorbháin, A. “Tionchar an Teagaisc Fhollasaigh Ar Ghnóthachtáil Mac Léinn Ar Struchtúir Éagsúla Sa Ghaeilge: The Effect of Explicit Instruction on Student Achievement on a Variety of Structures in Irish”. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, vol. 25, Nov. 2018, pp. 99-120, doi:10.35903/teanga.v25i0.55.