1.
Ní Chlochasaigh K, Ó Duibhir P, Shiel G. Dearcthaí agus Cleachtais Ghairmiúla maidir le Tionchar an Tumoideachais ar Dhaltaí i nGaelscoileanna atá lonnaithe i gCeantair faoi Mhíbhuntáiste: Deiseanna agus Dúshláin: Teacher Attitudes and Professional Practices in relation to the Impact of Immersion Education on Pupils in Irish-medium Schools that are located in Areas of Social Disadvantage: Opportunities and Challenges. TEANGA [Internet]. 2018 Nov. 15 [cited 2022 Aug. 17];25:74-98. Available from: https://journal.iraal.ie/index.php/teanga/article/view/50