Call for Papers - Gairm ar Pháipéir: TEANGA 28

2020-10-21

We invite you to submit original and unpublished papers (up to 6,000 words), project reports (up to 2,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics Volume 28. 

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in 1979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24 and is indexed in Scopus. From volume 28 onwards, the editors are Jennifer Bruen, Inmaculada Gómez Soler, Siobhán ní Laoire and Lucía Pintado Gutiérrez.

The deadline for submissions is February 28, 2021. Authors will be notified by June 1, 2021 of the preliminary review outcome. Submissions should be made at journal.iraal.ie, where detailed guidelines for manuscripts and proposals are available. All contributions will be reviewed on a double-blind basis before final review by the editors. Publication of the journal is scheduled for the IRAAL Annual Conference in November 2021.  

Subject material for the annual edition of TEANGA includes, but is not limited to, the following:

Applied Linguistics

Theoretical Linguistics

Pedagogy

CALL

Corpus Linguistics

Computational Linguistics

Historical Linguistics

Language Documentation

Terminology/ Lexicography

Morphology

Phonetics

Pragmatics

Psycholinguistics

Semantics

Sociolinguistics

Syntax

Language Teacher Training

Submission Timeline:

February 28, 2021: Submission of full papers at journal.iraal.ie 

June 1, 2021: Decisions of acceptance or rejection sent to Authors

November 2021: Publication of TEANGA 28

 

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal), tuairiscí ar thionscadail (suas le 2,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 28.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair, agus tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016 (Eagrán 24) i leith, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi agus tá sí innéacsaithe i Scopus’. Is iad Jennifer Bruen, Inmaculada Gómez Soler, Siobhán ní Laoire agus Lucía Pintado Gutiérrez na heagarthóirí ó Eagrán 28 ar aghaidh.

Is é 28 Feabhra, 2021 an spriocdháta d’aighneachtaí. Cuirfear toradh an réamhphróisis léirbhreithnithe in iúl d’údair faoi 1 Meitheamh, 2021. Ba chóir aighneachtaí a dhéanamh ag journal.iraal.ie agus tá treoracha mionsonraithe ar fáil ansin. Déanfar piarmheasúnú dall dúbailte ar gach alt sula ndéanann na heagarthóirí an measúnú deireanach ar an saothar. Tá sé i gceist an iris a fhoilsiú aimsir Chomhdháil Náisiúnta IRAAL i mí na Samhna 2021.

Cuirfear fáilte roimh ailt ar na hábhair seo a leanas, ach níltear teoranta dóibh:

Teangeolaíocht Fheidhmeach

Teangeolaíocht Theoiriciúil

Oideolaíocht

Foghlaim Ríomhchuidithe Teanga

Teangeolaíocht Chorpais

Ríomhtheangeolaíocht

Teangeolaíocht Stairiúil

Doiciméadú Teangacha

Foclóireacht/Téarmeolaíocht

Deilbhíocht

Foghraíocht

Pragmataic

Síctheangeolaíocht

Séimeantaic

Comhréir

Sochtheangeolaíocht

Oiliúint Múinteoirí Teanga

 

Imlíne d’Aighneachtaí:

28 Feabhra 2021: Ailt iomlána a aighniú

1 Meitheamh 2021: Cinntí faoi ghlacadh nó faoi dhiúltú le seoladh chuig údair

Samhain 2021: Foilsiú TEANGA 28