• TEANGA Volume 24
  Vol 24 (2016)

  A special issue with nine contributions, by Patrick Farren & Eugene McKendry, Eugene McKendry, Andrzej Cirocki & Aleksandra Arceusz, Anna Nunan, Charlotte Conneely, Arnd Witte & Annelie Eberhardt, Pádraig Ó Duibhir, Emma Riordan and Máirín Nic Eoin.

  Edited by Patrick Farren, Mairead Moriarty, Eugene McKendry, Muiris O'Laoire, Pádraig Ó Duibhir, Maire Ni Laoire, Emma Riordan, Colin Flynn, Conny Opitz, Mary Ruane, Susanna Nocchi and Lorna Carson.

 • TEANGA Volume 25
  Vol 25 (2018)

  Issue 25, launched at the IRAAL annual conference in Dublin City University on 24 November 2018, covers the topics of Second Language Acquisition, First Language Acquisition, Pragmatics, Bilingualism, Language Policy, Multimedia Language Learning, and Immersion Education. A guest paper by David Singleton (recently conferred with AILA Lifetime Honorary Membership) covers ‘Multilingualism, multi-competence and (limits to) the interaction between language systems in the mind’. There are also reviews of two books. The editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

  Seoladh Eagrán 25 ag comhdháil bhliantúil IRAAL in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 24 Samhain 2018. Cuimsíonn sé na topaicí seo: Sealbhú Dara Teanga, Sealbhú Céad Teanga, Pragmataic, Dátheangachas, Polasaí Teanga, Foghlaim Ilmheáin Teanga, agus Tumoideachas. Pléann aoipháipéar le David Singleton (ar bronnadh ballraíocht oinigh saoil in AILA air le gairid) an t-ilteangachas, an il-inniúlacht agus na teorannacha atá leis an idirghníomhaíocht idir córais teanga san intinn. Déantar léirmheas ar dhá leabhar freisin. Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí.

  This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.