Vol. 29: Teanga 29

The Teanga Editorial Team is delighted to present Teanga 29. In keeping with the Teanga tradition and ethos, this volume includes contributions by both early-career and established academics and researchers, with two of the research articles written in the Irish language and four in the English language. The topics explored in Teanga 29 include new developments in the Common European Framework of Reference for Languages Companion Volume, the potentially transformative impact of virtual exchange, the place of culture in language learning, the use of corrective feedback in immersion contexts, the experience of pupils with special educational needs also in language immersion contexts, (diachronic) corpus linguistics, global English and attitudes towards multilingualism. 

Tá foireann eagarthóireachta Teanga ríméadach as Teanga 29 a chur i láthair. Mar is dual do thraidisiún agus d’éiteas na hirise tá ábhar anseo i nGaeilge (dhá alt taighde) agus i mBéarla (ceithre alt taighde). I measc na n-údar tá idir scoláirí agus lucht taighde bunaithe agus luath ina ngairmréimeanna araon. Cíortar na topaicí seo a leanas i Teanga 29: forbairtí nua i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, éifeacht bhunathraitheach fhéideartha a ghabhann le malartú fíorúil, áit an chultúir i bhfoghlaim teangacha, aiseolas ceartaitheach i gcomhthéacsanna thumoideachais, taithí dhaltaí le sainriachtanais oideachais i gcomhthéacsanna thumoideachais, teangeolaíocht chorpais dhiacronach, Béarla domhanda agus dearcthaí i leith ilteangachais.

DOI: 10.35903/teanga.v29i

Published: 2022-09-28