Announcements

TEANGA 26 Call for Papers / Gairm ar Pháipéir

2018-11-24

We invite you to submit original and unpublished papers (up to 6,000 words), project reports (up to 2,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics Volume 26.

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal), tuairiscí ar thionscadail (suas le 2,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 26.

Read more about TEANGA 26 Call for Papers / Gairm ar Pháipéir

Current Issue

Vol 25 (2018): TEANGA Volume 25

Issue 25, launched at the IRAAL annual conference in Dublin City University on 24 November 2018, covers the topics of Second Language Acquisition, First Language Acquisition, Pragmatics, Bilingualism, Language Policy, Multimedia Language Learning, and Immersion Education. A guest paper by David Singleton (recently conferred with AILA Lifetime Honorary Membership) covers ‘Multilingualism, multi-competence and (limits to) the interaction between language systems in the mind’. There are also reviews of two books. The editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

Seoladh Eagrán 25 ag comhdháil bhliantúil IRAAL in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 24 Samhain 2018. Cuimsíonn sé na topaicí seo: Sealbhú Dara Teanga, Sealbhú Céad Teanga, Pragmataic, Dátheangachas, Polasaí Teanga, Foghlaim Ilmheáin Teanga, agus Tumoideachas. Pléann aoipháipéar le David Singleton (ar bronnadh ballraíocht oinigh saoil in AILA air le gairid) an t-ilteangachas, an il-inniúlacht agus na teorannacha atá leis an idirghníomhaíocht idir córais teanga san intinn. Déantar léirmheas ar dhá leabhar freisin. Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.
Published: 2018-11-23
View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.