Announcements

Teanga 29

2021-11-22

Call for Papers: TEANGA Volume 29

We invite the submission of original and unpublished papers (up to 6,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics Volume 29. 

Gairm ar pháipéir: TEANGA, Eagrán 29

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 29.

Read more about Teanga 29

Current Issue

Vol. 28 (2021): Teanga 28
Gulls in flight at Dollymount beach, Dublin [editor's own]

Teanga 28 was published in November 2021. Its ten research articles, two reports and one invited paper cover a range of core issues in the field of applied linguistics. These include language policy, language and technology, language teaching and learning, sign bilingualism and sign language, language and gender, and corpus linguistics. This issue continues Teanga's proud tradition of publishing articles in both the Irish and English languages. Teanga 28 is the first annual volume under the new editorial team of  Jennifer Bruen, Inmaculada Gómez Soler, Siobhán Ní Laoire and Lucía Pintado Gutiérrez.

Foilsíodh Teanga 28 i Mí na Samhna 2021. Clúdaíonn na páipéir atá ann (deich n-alt taighde, dhá thuarascáil agus páipéar ar cuireadh) réimse croí-cheisteanna i ngort na teangeolaíochta feidhmí. Orthu sin tá polasaí teanga, teanga agus teicneolaíocht, múineadh agus foghlaim teanga, dátheangachas comharthaíochta agus teanga chomharthaíochta, teanga agus inscne agus teangeolaíocht chorpais. Leanann an t-eagrán seo de nós seanbhunaithe na hirise ailt a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla araon. Is é Teanga 28 an chéad eagrán bliantiúil faoi fhoireann nua eagarthóireachta Jennifer Bruen, Inmaculada Gómez Soler, Siobhán Ní Laoire agus Lucía Pintado Gutiérrez.

DOI: 10.35903/teanga.v28i

Published: 2021-11-23

Articles

View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.