Teanga 29 Out Now

2022-09-20

The Teanga Editorial Team is delighted to present Teanga 29. The topics explored include new developments in the Common European Framework of Reference for Languages Companion Volume, the potentially transformative impact of virtual exchange, the place of culture in language learning, the use of corrective feedback in immersion contexts, the experience of pupils with special educational needs also in language immersion contexts, (diachronic) corpus linguistics, global English and attitudes towards multilingualism. 

Tá foireann eagarthóireachta Teanga ríméadach as Teanga 29 a chur i láthair. Cíortar na topaicí seo a leanas i Teanga 29: forbairtí nua i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, éifeacht bhunathraitheach fhéideartha a ghabhann le malartú fíorúil, áit an chultúir i bhfoghlaim teangacha, aiseolas ceartaitheach i gcomhthéacsanna thumoideachais, taithí dhaltaí le sainriachtanais oideachais i gcomhthéacsanna thumoideachais, teangeolaíocht chorpais dhiacronach, Béarla domhanda agus dearcthaí i leith ilteangachais.

https://doi.org/10.35903/teanga.v29i

https://journal.iraal.ie/index.php/teanga