Vol. 10 (2019): TEANGA Special Issue 10: Multilingualism in the Early Years

DIT, IRAAL, REYLL and PLÉ logos

This special edition of TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, contains selected papers from the Multilingualism in the Early Years conference held in the Dublin Institute of Technology in May 2017. The conference brought together people from diverse disciplines such as early childhood education and applied linguistics in order to discuss multilingual pedagogies, research and issues. The papers included in this special edition reflect the conference's diversity and highlight the depth and breadth of this burgeoning interdisciplinary field.

Tá rogha páipéar ón gcomhdháil ar Ilteangachas sna Luathbhlianta a bhí ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mí Bealtaine 2017 ar fáil san eagrán speisialta seo de TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí. Bhí sé d’aidhm ag an gcomhdháil daoine ó dhisciplíní éagsúla a thabhairt le chéile, oideachas na luath-óige agus an teangeolaíocht fheidhmeach san áireamh, chun plé a dhéanamh ar oideolaíochtaí ilteangacha, ar thaighde is ar cheisteanna éagsúla. Léiríonn na páipéir san eagrán speisialta seo ilghnéitheacht na comhdhála agus doimhneacht agus leithead an réimse idirdhisciplínigh bhisiúil seo.

 Special Edition editors: Máire Mhic Mhathúna (Technological University Dublin) and Sarah O’Brien (Trinity College Dublin). Journal editors: Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.

Published: 2019-03-06