Vol. 28 (2021): Teanga 28

Gulls in flight at Dollymount beach, Dublin [editor's own]

Teanga 28 was published on the 23rd November, 2021. Its ten research articles, two reports and one invited paper cover a range of core issues in the field of applied linguistics. These include language policy, language and technology, language teaching and learning, sign bilingualism and sign language, language and gender, and corpus linguistics. This issue continues Teanga's proud tradition of publishing articles in both the Irish and English languages. Teanga 28 is the first annual volume under the new editorial team of  Jennifer Bruen, Inmaculada Gómez Soler, Siobhán Ní Laoire and Lucía Pintado Gutiérrez.

Foilsíodh Teanga 28 i Mí na Samhna 2021. Clúdaíonn na páipéir atá ann (deich n-alt taighde, dhá thuarascáil agus páipéar ar cuireadh) réimse croí-cheisteanna i ngort na teangeolaíochta feidhmí. Orthu sin tá polasaí teanga, teanga agus teicneolaíocht, múineadh agus foghlaim teanga, dátheangachas comharthaíochta agus teanga chomharthaíochta, teanga agus inscne agus teangeolaíocht chorpais. Leanann an t-eagrán seo de nós seanbhunaithe na hirise ailt a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla araon. Is é Teanga 28 an chéad eagrán bliantiúil faoi fhoireann nua eagarthóireachta Jennifer Bruen, Inmaculada Gómez Soler, Siobhán Ní Laoire agus Lucía Pintado Gutiérrez.

DOI: 10.35903/teanga.v28i

Published: 2022-09-28

Articles