Vol. 26 (2019): TEANGA 26

Volume 26, launched at the IRAAL annual conference in the National University of Ireland, Galway on 30 November 2019, covers machine translation, student language learning, and language maintenance. There is a focus on the Languages Connect Strategy with two papers and one project report. There are also reviews of four books. The editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

Seoladh Imleabhar 26 ag comhdháil bhliantúil IRAAL in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar 30 Samhain 2019. Cuimsíonn sé na topaicí seo: an ríomhaistriúchán, foghlaim teanga na mac léinn, agus cothú teanga. Dírítear ar Straitéis Déanann Teangacha Nasc, le dhá pháipéar agus tuairisc tionscadail amháin. Déantar léirmheas ar cheithre leabhar, freisin, dhá cheann acu i nGaeilge. Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.

Published: 2019-11-29