Léirmheas ar Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (Eag.), "An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus Iompar Lucht Labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain" (2018), Cois Life, Baile Átha Cliath

  • Muiris Ó Laoire Scoil na Sláinte agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí.
Keywords: An Ghaeilge, Gaeilge na hAlban, Sochtheangeolaíocht, An Ghaeltacht, Nuachainteoirí, Téarmaíocht, Meon folaithe, Idé-eolaíocht teanga, Beartais teanga
Published
2019-11-29
How to Cite
Ó Laoire, M. (2019). Léirmheas ar Ó hIfearnáin, T. agus Walsh, J. (Eag.), "An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus Iompar Lucht Labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain" (2018), Cois Life, Baile Átha Cliath. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 26, 128–131. https://doi.org/10.35903/teanga.v26i0.133
Section
Book reviews