Foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste agus teicneolaíocht na hurlabhra: Féidearthachtaí do theagasc/d’fhoghlaim na Gaeilge

Intelligent Computer-Assisted Language Learning and speech technology: Possibilities for the teaching and learning of Irish

Authors

  • Neasa Ní Chiaráin Trinity College, Dublin

DOI:

https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.219

Keywords:

foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste, sintéis chainte, foghlaim thascbhunaithe

Abstract

Tá an córas sintéiseach téacs-go-hurlabhra, ABAIR (www.abair.ie), á fhorbairt sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra i gColáiste na Tríonóide le roinnt blianta anuas agus tá na guthanna sintéiseacha ar fáil anois sna trí mhórchanúint – Canúint na Mumhan (baineann agus fireann), Canúint Connacht (fireann) agus Canúint Uladh (baineann). Tá obair thaighde ar siúl sa tSaotharlann le blianta beaga anuas chun féachaint ar na feidhmeanna ar féidir a bhaint as na guthanna seo. Tá an páipéar seo dírithe ar an úsáid a d'fhéadfaí a bhaint astu i réimse Fhoghlaim Ríomhchuidithe Teangacha-Chliste (FRT-Chliste) agus go háirithe ar an úsáid a d'fhéadfaí a bhaint astu i bhforbairt ardán a cheadódh don fhoghlaimeoir idirghníomhaíocht phearsanta a dhéanamh leis an ríomhaire, rud a chabhródh le foghlaim fhéinriartha na Gaeilge. Léirítear féidearthachtaí na teicneolaíochtaí seo i gcomhthéacs an ardáin phíolótaigh, An Scéalaí, atá á fhorbairt faoi láthair.

Text-to-speech synthesis systems are being developed as part of the ABAIR initiative (www.abair.ie), in the Phonetics and Speech Laboratory in Trinity College Dublin. Synthetic voices are now available in the three major dialects - Munster (female and male), Connacht (male) and Ulster (female). This paper gives an overview of the Irish synthetic voices and focuses on their use in the context of Intelligent Computer-Assisted Language Learning (iCALL) and in particular their use in the development of interactive language learning platforms for the self-directed learning of Irish. The potential of this technology is demonstrated in the context of a new iCALL platform, An Scéalaí (‘the Storyteller’), currently under development.

Author Biography

Neasa Ní Chiaráin, Trinity College, Dublin

 

Downloads

Published

2020-11-27

How to Cite

Ní Chiaráin, N. (2020). Foghlaim ríomhchuidithe teanga-chliste agus teicneolaíocht na hurlabhra: Féidearthachtaí do theagasc/d’fhoghlaim na Gaeilge: Intelligent Computer-Assisted Language Learning and speech technology: Possibilities for the teaching and learning of Irish. TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, 27, 79–97. https://doi.org/10.35903/teanga.v27i.219

Issue

Section

Articles