Announcements

TEANGA 21 (2002) available online

2019-08-29

TEANGA 21, edited by Jeffrey Kallen and guest-edited by Fiona Farr and Anne O'Keefe, is now published here. This Volume contains papers written in 2002, arising from the first international Inter-Varietal Applied Corpus Studies (IVACS) conference in the University of Limerick. Eight guest-edited articles focused on various aspects of corpus linguistics, including the Limerick Corpus of Irish English, multi-word clusters in spoken English, personal pronouns, grades and changes in student academic writing, discourse features in spoken Burmese, adult literacy learners’ experience of spoken and written ellipsis, semi-specialized corpora of written French in language learning, exchange in family discourse, and intonation of declarative-mood questions in Hong Kong English.

 It was published in hard copy in 2004. It was scanned (and its metadata digitised) by Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU, and made available online in 2019.

Read more about TEANGA 21 (2002) available online

Current Issue

Vol 10 (2019): Special Issue 10: Multilingualism in the Early Years
DIT, IRAAL, REYLL and PLÉ logos

This special edition of TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, contains selected papers from the Multilingualism in the Early Years conference held in the Dublin Institute of Technology in May 2017. The conference brought together people from diverse disciplines such as early childhood education and applied linguistics in order to discuss multilingual pedagogies, research and issues. The papers included in this special edition reflect the conference's diversity and highlight the depth and breadth of this burgeoning interdisciplinary field.

Tá rogha páipéar ón gcomhdháil ar Ilteangachas sna Luathbhlianta a bhí ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mí Bealtaine 2017 ar fáil san eagrán speisialta seo de TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí. Bhí sé d’aidhm ag an gcomhdháil daoine ó dhisciplíní éagsúla a thabhairt le chéile, oideachas na luath-óige agus an teangeolaíocht fheidhmeach san áireamh, chun plé a dhéanamh ar oideolaíochtaí ilteangacha, ar thaighde is ar cheisteanna éagsúla. Léiríonn na páipéir san eagrán speisialta seo ilghnéitheacht na comhdhála agus doimhneacht agus leithead an réimse idirdhisciplínigh bhisiúil seo.

 Special Edition editors: Máire Mhic Mhathúna (Technological University Dublin) and Sarah O’Brien (Trinity College Dublin). Journal editors: Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.

Published: 2019-03-06
View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.