Announcements

Call for Papers - Gairm ar Pháipéir: TEANGA 28

2020-10-21

We invite you to submit original and unpublished papers (up to 6,000 words), project reports (up to 2,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, Volume 28. Deadline: 28 February 2021.

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal), tuairiscí ar thionscadail (suas le 2,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 28. Spriocdháta: 28 Feabhra 2021.

Read more about Call for Papers - Gairm ar Pháipéir: TEANGA 28

Current Issue

Vol. 11 (2020): Special Issue 11: Special edition on Irish Sign Language

This special issue of TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, focusses on the linguistics and applied linguistics of Irish Sign Language (ISL). These papers are significant as they show the breadth of ISL research underway in Ireland. Several of these papers were presented at the inaugural Irish Deaf Research Conference on Irish Sign Language and Deafness in November 2018.

Published: 2020-09-24

Articles

View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.