Announcements

Teanga 29 Out Now

2022-09-20

The Teanga Editorial Team is delighted to present Teanga 29. The topics explored include new developments in the Common European Framework of Reference for Languages Companion Volume, the potentially transformative impact of virtual exchange, the place of culture in language learning, the use of corrective feedback in immersion contexts, the experience of pupils with special educational needs also in language immersion contexts, (diachronic) corpus linguistics, global English and attitudes towards multilingualism. 

Tá foireann eagarthóireachta Teanga ríméadach as Teanga 29 a chur i láthair. Cíortar na topaicí seo a leanas i Teanga 29: forbairtí nua i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, éifeacht bhunathraitheach fhéideartha a ghabhann le malartú fíorúil, áit an chultúir i bhfoghlaim teangacha, aiseolas ceartaitheach i gcomhthéacsanna thumoideachais, taithí dhaltaí le sainriachtanais oideachais i gcomhthéacsanna thumoideachais, teangeolaíocht chorpais dhiacronach, Béarla domhanda agus dearcthaí i leith ilteangachais.

https://doi.org/10.35903/teanga.v29i

https://journal.iraal.ie/index.php/teanga

 

Read more about Teanga 29 Out Now

Current Issue

Vol. 29: Teanga 29

The Teanga Editorial Team is delighted to present Teanga 29. In keeping with the Teanga tradition and ethos, this volume includes contributions by both early-career and established academics and researchers, with two of the research articles written in the Irish language and four in the English language. The topics explored in Teanga 29 include new developments in the Common European Framework of Reference for Languages Companion Volume, the potentially transformative impact of virtual exchange, the place of culture in language learning, the use of corrective feedback in immersion contexts, the experience of pupils with special educational needs also in language immersion contexts, (diachronic) corpus linguistics, global English and attitudes towards multilingualism. 

Tá foireann eagarthóireachta Teanga ríméadach as Teanga 29 a chur i láthair. Mar is dual do thraidisiún agus d’éiteas na hirise tá ábhar anseo i nGaeilge (dhá alt taighde) agus i mBéarla (ceithre alt taighde). I measc na n-údar tá idir scoláirí agus lucht taighde bunaithe agus luath ina ngairmréimeanna araon. Cíortar na topaicí seo a leanas i Teanga 29: forbairtí nua i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, éifeacht bhunathraitheach fhéideartha a ghabhann le malartú fíorúil, áit an chultúir i bhfoghlaim teangacha, aiseolas ceartaitheach i gcomhthéacsanna thumoideachais, taithí dhaltaí le sainriachtanais oideachais i gcomhthéacsanna thumoideachais, teangeolaíocht chorpais dhiacronach, Béarla domhanda agus dearcthaí i leith ilteangachais.

DOI: 10.35903/teanga.v29i

Published: 2022-09-28
View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.