Announcements

Call for Papers / Gairm ar Pháipéir: TEANGA 27

2019-12-02

We invite you to submit original and unpublished papers (up to 6,000 words), project reports (up to 2,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics Volume 27. Deadline: 29 February 2020.

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal), tuairiscí ar thionscadail (suas le 2,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 27. Spriocdháta: 29 Feabhra 2020.

 

Read more about Call for Papers / Gairm ar Pháipéir: TEANGA 27

Current Issue

Vol. 26 (2019): Issue 26

Volume 26, launched at the IRAAL annual conference in the National University of Ireland, Galway on 30 November 2019, covers machine translation, student language learning, and language maintenance. There is a focus on the Languages Connect Strategy with two papers and one project report. There are also reviews of four books. The editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

Seoladh Imleabhar 26 ag comhdháil bhliantúil IRAAL in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar 30 Samhain 2019. Cuimsíonn sé na topaicí seo: an ríomhaistriúchán, foghlaim teanga na mac léinn, agus cothú teanga. Dírítear ar Straitéis Déanann Teangacha Nasc, le dhá pháipéar agus tuairisc tionscadail amháin. Déantar léirmheas ar cheithre leabhar, freisin, dhá cheann acu i nGaeilge. Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.

Published: 2019-11-29
View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.