Announcements

Call for Papers - Gairm ar Pháipéir: TEANGA 28

2020-10-21

We invite you to submit original and unpublished papers (up to 6,000 words), project reports (up to 2,000 words) and book reviews for TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, Volume 28. Deadline: 28 February 2021.

Tugtar cuireadh daoibh bunpháipéir neamhfhoilsithe (suas le 6,000 focal), tuairiscí ar thionscadail (suas le 2,000 focal) agus léirmheasanna ar leabhair a chur isteach chuig TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí, Eagrán 28. Spriocdháta: 28 Feabhra 2021.

Read more about Call for Papers - Gairm ar Pháipéir: TEANGA 28

Current Issue

Vol. 27 (2020): TEANGA 27

Volume 27, published in November 2020, covers language and education policy, teaching methods, immersion education, special needs education and forensic phonetics. There is a focus on the Irish language with discussion of immersion education, language models/ideologies, sources of self-efficacy in language learning and use, and text-to-speech synthesis, as well as Gaeltacht education. This issue contains nine research articles, one project report and two book reviews. The editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach. TEANGA 27 is the journal’s third (and last) issue under the current Editorship.

Foilsíodh Imleabhar 27 i mí na Samhna 2020. Clúdaíonn sé polasaithe teanga agus oideachais, modhanna teagaisc, an tumoideachas, oideachas do riachtanais speisialta, agus an fhoghraíocht fhóiréinseach. Dírítear ar an nGaeilge agus plé á dhéanamh ar an tumoideachas; ar mhúnlaí agus idé-eolaíochtaí teanga; ar fhoinsí féin-éifeachtúileachta i bhfoghlaim agus in úsáid teanga; ar shintéis téacs-go-hurlabhra; agus ar an oideachas Gaeltachta. Tá naoi bpáipéar taighde san eagrán seo, tuairisc tionscadail amháin, agus dhá léirmheas leabhar.  Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí. ‘Sé TEANGA 27 an tríú eagrán faoi na heagarthóirí reatha, agus an ceann deireanach. 

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.

Published: 2020-11-27

Project Reports

View All Issues

The peer-reviewed journal TEANGA (the Irish word for 'language') was first published by IRAAL in l979. Originally devoted exclusively to papers presented at IRAAL seminars and conferences, TEANGA now includes the best of these papers, as well as book reviews, research and project reports, and other significant contributions in applied linguistics. Since 2016, TEANGA has been published as a bilingual, open-access online academic journal, commencing with Volume 24.

D’fhoilsigh Cumann na Teangeolaíochta feidhmí (IRAAL) an iris phiarmheasta TEANGA don chéad uair i 1979. Ar dtús, bhí sí dírithe ar pháipéir a cuireadh i láthair ag seimineáir agus comhdhálacha IRAAL, ach anois cuirtear san áireamh an chuid is fearr de na páipéir seo mar aon le léirmheasanna ar leabhair; tuairiscí ar thaighde, ar thionscadail agus ar imeachtaí tábhachtacha eile na teangeolaíochta feidhmí. Ó 2016, tá TEANGA á foilsiú mar iris dhátheangach acadúil a bhfuil rochtain oscailte uirthi, ag tosú le hEagrán 24.